FREE MIND 5

ANESTEZIE

Creditat cu 10 credite CPR.

Acest curs este creat pentru a ajuta profesioniştii din domeniul sănătăţii mentale să-şi perfecţioneze un set de abilităţi prin care să promoveze şi să menţină schimbarea la nivelul clientului.

Se urmăreşte crearea unui standard de competenţă profesională în rândul specialiştilor astfel incât să se îmbogăţească setul de instrumente de intervenţie existente şi să se facă vizibilă frumuseţea modelului sistemic.Cursul furnizează un set de exemple concrete, prin filme, înregistrări de ședințe si jocuri de rol,  prin care se definește intervenția și oferă activităţi specifice pe care profesionistul ce ofera asistenta psihologica le poate folosi în întregul proces al întâlnirii de consiliere şi/sau terapie.

Obiective de lucru:

  • Etichetarea și identificarea corectă a tiparului. Aplicare chestionare și alte instrumente de evaluare
  • Conectarea la copilărie și înțelegerea originii tiparului din această perspectivă a deprivării emoționale.
  • Conectarea copilăriei cu prezentul și monitorizarea anesteziei în viața prezentă în toate sistemele de relaționare.
  • Modalități concrete de intervenție – corporal și mental, pentru a elibera și ventila emoțiile asociate programului. Construirea unui ”caz„ împotriva programului sabotor și verificarea lui permanentă.
  • Iertarea părinților sau sistemului familial.

 Iasi - 08 septembrie 2015